NASZE MIASTO

… To błyszczy Dniestr, to wzeszła lampa Akermanu …

«Stepy Akermańskie»

 (Adam Mickiewicz)

Biełgorod-Dniestrowski położony jest na południu Obwodu Odeskiego nad Limanem Dniestrowskim.
Administracyjnie do jego składu wchodzi terytorium samego miasta, a także osiedla Zatoka oraz Sergiejewka położone na wybrzeżu Morza Czarnego.
Powierzchnia miasta razem z osiedlami wczasowymi wynosi 32 km kw., zamieszkuje tu 57 tys. osób.
Najbliższe lotnisko (Odessa) w odległości 70 km.
Klimat umiarkowano-kontynentalny charakteryzuje się dużą liczbą dni słonecznych w ciągu roku – ponad 290.
Gospodarka – morski port handlowy, produkcja obuwia domowego, sprzętu medycznego oraz elektronicznego, produkcja piekarska.

INFORMACJA HISTORYCZNA

Biełgorod-Dniestrowski to najstarsze miasto Ukrainy, a także jedno z najstarszych miast Europy założone w VI wieku przed naszą erą, przez starożytnych Greków. Liczy ponad 2500 lat.
Do naszych czasów miasto ponad 20 razy zmieniało nazwę. Wszystkie one tłumaczyły się jako Białe Miasto, Biała Twierdza.
Biełgorod w XV wieku był jednym z największych miast Europy zamieszkałym przez 20 tys. ludzi.
Została wówczas wzniesiona ogromna twierdza kamienna, obecnie jest to główny zabytek historyczny miasta.
Swojego dzisiejszego wyglądu twierdza nabyła w wyniku przebudów tureckich w XVI-XVIII wieku.

TWIERDZA AKERMAŃSKA – ZWYCIĘZCA KONKURSU 7 CUDÓW UKRAINY 2011 ROKU

Twierdza Akermańska to jedna z największych twierdz, które zachowały się do naszego czasu.
Twierdza przedstawia zamknięty wielokąt o powierzchni ponad 9 ha.
Obwód ścian twierdzy wynosi 2,5 kilometra, a grubość ścian ulega zmianom od 1,5 do 5 metrów, wysokość ścian i wież zmienia się od 5 do 15 metrów.
Od północy ściany twierdzy prawie dotykają brzegów Limanu Dniestrowskiego.
Od strony lądu twierdza jest otoczona fosą, której głębokość z początku wynosiła 22 metry (obecnie 13-14 metrów), szerokość 14 metrów.

Pomimo trwałości warowni, po długotrwałym oblężeniu w roku 1484 została zdobyta przez Turków, którzy nazwali ją Akerman (Biała Twierdza). Ponad 300 lat twierdza pozostawała pod władzą turecką. W 1789 r. Akerman przeszedł pod administrację wojska rosyjskiego, a od roku 1832 twierdza utraciła funkcję wojskowo-obronną.
Wśród licznych wież, które się zachowały, szczególnie interesujące są wieże Owidiusza i Puszkina.
Według legendy na początku ery, rzymski poeta Owidiusz na rozkaz imperatora Augusta został zesłany do prowincji wschodniej. W roku 8 n.e. poeta znalazł przystań w Tirze (Akermanie).
W różnych czasach twierdzę odwiedzały także inne znane osoby: Lesia Ukrainka, Maksym Gorki, Adam Mickiewicz, Iwan Nieczuj-Lewicki.

WIELCY ZESŁAŃCY W AKERMANIE

* Ważnym wydarzeniem w historii miasta było odwiedzenie Akermanu przez wielkiego rosyjskiego poetę A.S. Puszkina w 1821 roku podczas południowego zesłania.
Po odwiedzeniu twierdzy Akermańskiej oraz podróży Południowym Naddniestrzem napisał on posłanie poetyckie „Do Owidiusza” oraz poemat „Cyganie”: «… Wonczas Budżakiem basza władał z wysokich wieżyc Akermanu».

** Latem 1825 roku w Akermanie przebywał jeszcze jeden wielki zesłaniec, klasyk literatury polskiej Adam Mickiewicz. Był on zesłany przez rząd carski na południe za udział w organizacji polskiej „Stowarzyszenie Filomatów”.
W Akermanie Mickiewicz przebywał na zaproszenie swego przyjaciela z Uniwersytetu w Wilnie i napisał sonet «Stepy Akermańskie».

ZABYTKI HISTORYCWNE

1. Muzeum krajoznawcze w Biełgorodzie-Dniestrowskim – to jedno z najstarszych muzeów południa Naddniestrza. Założono go w latach 20-30 ubiegłego wieku. Obecnie ekspozycja muzealna to ponad 63 000 przedmiotów ze zbiorów podstawowych.
2. Pałacyk dziedzica Jaroszewicza, ХІХ w., ul. Puszkina, 26.
3. Kaplica z chrzcielnicą nad źródłem Św. Męczennika Jana Nowego (Soczawskiego), ul. Szabska (wybrzeże limanu).

OŚRODEK KULTURY WINA SZABO

W roku 2009 w pobliżu Akermanu we wsi Szabo otwarto pierwszy w Ukrainie «Ośrodek Kultury Wina Szabo». Obecnie jest to:
- prastara «Piwnica Królewska», stworzona ponad 200 lat temu przez przesiedleńców szwajcarskich;
- prastara Piwnica Jerezowa, gdzie w beczkach dębowych „dojrzewa” unikatowe wino;
- majestatyczne Podwórko Koniakowe;
- unikatowy Dom Szampański;
- współczesna Hala Zalewania na Zimno;
- labirynt-muzeum przedstawiający prastare mity o winie;
- fontanna Dionizosa – potężna budowla – rzeźba multimedialna stworzona przez znanego artystę szwajcarskiego Hugo Szer;
- sala kinowa oraz multivision.

UZDROWISKO ZATOKA NA WYBRZEŻU MORZA CZARNEGO

Administracyjnie jest podporządkowane Radzie Miejskiej Biełgorodu-Dniestrowskiego.
Położone jest w ekologicznie czystej strefie na mierzei pomiędzy Limanem Dniestrowskim a Morzem Czarnym. Działa tu około 200 obiektów o przeznaczeniu rekreacyjnym.
Uzdrowisko konwencjonalnie jest rozdzielone na trzy dzielnice: Centralna (osiedle Zatoka), Słoneczna oraz Limańska (nazwy według stacji kolejowych).
W okresie letnim na plażach Zatoki przebywa jednocześnie ponad 150 tysięcy wczasowiczów.

UZDROWISKO SERGIEJEWKA NA WYBRZEŻU MORZA CZARNEGO

Administracyjnie jest podporządkowane Radzie Miejskiej Biełgorodu-Dniestrowskiego.
Położone jest na wybrzeżu Limanu Szabskiego, oddzielonego od Morza Czarnego piaskową mierzeją-plażą, w odległości 86 km od Odessy.
Działa tu 8 sanatoriów, 1 hotel, a także 32 ośrodki zakwaterowania czasowego. Sanatoria posiadają oddziały wodno-borowinowe, fizjoterapii, gabinety masażu, diagnostyki czynnościowej oraz sztucznego mikroklimatu.