Kim jesteśmy

Centrum kultury polskiej "Akerman" w obwodzie odeskim było stworzone w 2004 roku, który był ogłoszony Rokiem Polski na Ukrainie. W naszym Stowarzyszeniu są obywatele Ukrainy jak z polskimi korzeniami, tak i przedstawiciele innych narodowości, którym podoba się język polski, kultura, ludowe zwyczaje.

Nasza Praca:

* sprzyjanie studiowaniu języka polskiego. Przy Stowarzyszeniu przeprowadzają się zajęcia języka polskiego w sobotnie-niedzielnej szkole, którą odwiedzają przedstawiciele różnych grup wiekowych. 
 Również corocznie przeprowadza się obóz polonijny dla dzieci w osiedlu Zatoka z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń konsulskiego Odeskiego okręgu. 
 Nauczanie języka polskiego jednoczy się z odpoczynkiem nad morzem i zapoznaniem się z kulturalnym dziedzictwem naszego kraju.
* realizacja projektów młodzieżowych. Międzynarodowa wymiana młodzieży trwa już od wielu lat - zespoły twórcze z Ukrainy i Polski wymienią się wizytami, biorąc udział w wydarzeniach kulturalnych obu krajów. Dziś praktycznie wszystkie twórcze zespoły naszego miasta zwiedzili Polskę i uczestniczyli w festiwalach, odbywających się tam. 
 W tym samym czasie, dzieci członków naszego Stowarzyszenia odpoczywają w młodzieżowych i sportowych biwakach Polski przy poparciu polskiego rządu.

* naprawienie i rozwój współpracy między polskimi społeczeństwami Ukrainy i różnych krajów.
 Temu sprzyjała główna impreza kulturowa roku dla naszego społeczeństwa - to Międzynarodowy festiwal Polskiej Kultury "Akermański polonez", który odbywa się corocznie od 2006 roku.
 Swego czasu jego uczestnikami byli twórcze zespoły polskich społeczeństw Mołdowy, Białorusi, Rosji, Czech, Słowacji, Polski, a też Ukrainy (artyści z gmin polskih Odessy, Doniecka, Lwowa i innych miast Ukrainy).
 Dyrektorem festiwalu jest zastępca prezesa społeczeństwa, zasłużony  działać kultury ukraińskiej Waleriusz Curkan. Jego doświadczenie pracy w Polsce, wiedza polskich zwyczajów, wieloletnie kulturalne związki z tym krajem stały się poręczeniem udanej kulturalnej działalności Narodowo-Kulturalnego Stowarzyszenia miasta Biełgorod-Dniestrowski. 
* rozwój współpracy między narodami Ukrainy i Polski.
 Polityka ludowej demokracji, co przeprowadza Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie miasta Biełgorod-Dniestrowski, znajduje swoje przedłużenie i w oficjalnych stosunkach, - dziś  miasto ma ciasne i przyjacielskie stosunki z wieloma gromadami Rzeczypospolitej Polskiej, w tej liczbie oficjalnie ustalone partnerskie stosunki z miastami Sanok i Starogard Gdański.
 Stałą i wielokierunkową pomoc w pracy Stowarzyszenia czynią miejska władza miasta Biełgorod-Dniestrowski, Generalny Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie, Senat i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. 
 Informacja o naszej działalności oświeca się w środkach masowego przekazu, też na oficjalnych portalach miasta Biełgorod-Dniestrowski Generalnego Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie.
Nasze Propozycje:
* opracowanie wspólnych projektów z rozwoju współpracy między polskimi społeczeństwami różnych krajów w różnych zakresach;
 * uczestnictwo przedstawicieli naszego Stowarzyszenia w Międzynarodowych projektach i programach młodzieżowej wymiany;
 * zapraszamy do uczestnictwa w corocznym Międzynarodowym festiwalu Polskiej Kultury "Akermański polonez".